Embassy in Netherlands

RenovAr programma - Ronde 2 - Open Nationale en Internationale Oproepen

De Ambassade van de Argentijnse Republiek biedt met veel genoegen informatie aan over het Proces van Open Nationale en Internationale Oproepen tot het contracteren van elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit, deel uitmakend van Ronde 2 van het Programma RenovAr.

In de volgende link vindt u meer details over deze oproep, in het bijzonder de algemene voorwaarden en de daartoe behorende bijlagen (in het Spaans):

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/169273/20170817

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – PROGRAMA RENOVAR – RONDA 2

Voorwaarden en criteria – RenovAr programma – Ronde 2

Eveneens heeft het Onderministerie van Duurzame Energie informatie over het vereiste vermogen per technologie, regio en maximumprijzen ingedeeld in de volgende afbeelding:

https://twitter.com/Renovables_Ar/status/898156249195454464

Bijgaand vindt u de niet-officiële versie van de voorwaarden en criteria van Ronde 2, vertaald naar het Engels, toegestuurd door het Onderministerie van Duurzame Energie van het Ministerie van Energie en Mijnbouw.

PBC-Round2.TraduccionNoOficialEnIngles.EnglishVersionNonOfficial.pdf